PRAVILNIK DEICHMANN IZAZOVA ”MOJIH 10.000 KORAKA UZ DEICHMANN”

Član 1. Naziv i sjedište organizatora nagradnog izazova

Nagradni izazov se priređuje u cilju promocije robne marke Deichmann.

Nagradni izazov objavljuje i organizira Deichmann obuća d.o.o. sa adresom Franca Lehara 2, Sarajevo, registrovano pod brojem 420181303004 (dalje u tekstu: Organizator).

 

Član 2. Vrijeme i teritorij odvijanja nagradnog izazova

Nagradni izazov počinje dana 15.05.2022. i traje do 6.7.2022. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 3. Uslovi za učešće u nagradnom izazovu

Pravo učešća u nagradnom izazovu imaju sva fizička lica koja su državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u FBiH, koja na web stranici www.volimocipele.ba ostavi tražene podatke i odgovor na pitanje za sudjelovanje u izazovu.

Pravo učešća u nagradnom izazovu nemaju osobe zaposlene kod Organizatora.

 

Član 4. Naziv i opis nagradnog izazova

Naziv nagradnog izazova je „ Mojih 10.000 koraka uz Deichmann“

U nagradnom izazovu učestvuje se na sljedeći način:

  • učesnik pristupi linku i formularu za izazov na: volimocipele.ba
  • učesnik odgovori na nagradno pitanje ”Na koju odabranu lokaciju vas odvede vaših 10.000 koraka u vašem gradu?”
  • Učesnik ispuni formular za prijavu sa ostalim traženim podacima

 

Član 5. Svrha nagradnog izazova

Svrha Nagradne igre je promocija Deichmann kolekcije proljeće/ljeto 2022.

 

Član 6. Nagradni fond i vrijednost nagrada

Fond nagrada sastoji se od:

2 x vikend za dvoje u vrijednosti od 500,00 KM

4 x poklon bon u iznosu od 100,00 KM

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1.400,00 KM sa uračunatim PDV-om 17%.

 

Član 7. Objava pravila nagradnog izazova

Pravilnik nagradnog izazova biti će objavljen na Facebook stranici www.facebook.com/Deichmann.BIH; www.volimocipele.ba

 

Član 8. Izvlačenje dobitnika 

Izvlačenje dobitnika nagradnog izazova održat će se 7.7.2022., u prostorijama Organizatora. Tročlana komisija marketing tima Organizatora izabrat će najkretaivnije učesnike u izazovu.

 

Član 9. Objava imena dobitnika i preuzimanje/korištenje nagrada

Po izboru dobitnika, a najkasnije 7.7.2022., objaviti će se njihova imena na web stranici www.volimocipele.ba i www.facebook.com/Deichmann.BIH.

Dobitnici će biti obaviješteni o preuzimanju nagrade putem e-mail adrese.

Nagradni bon koji dobiju nije moguće zamijeniti za gotovinu. Dobitnici nagradne bonove mogu iskoristiti u svim Deichmannovim prodavnicama u Bosni i Hercegovini.

 

Član 10. Prava organizatora

Organizator ne preuzima odgovornost za:

  • bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova nagradnog izazova od strane učesnika u nagradnom izazovu ili trećih osoba
  • neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učešća u nagradnom izazovu,
  • (ne)funkcioniranje internetske mreže Facebook i posljedice bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja
  • Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku isključiti učesnike: ako se učesnik koristi lažnim podacima ili lažnim Facebook profilima

Organizator se obavezuje da lične podatke neće dostavljati trećim osobama, osim ako to ne bi bilo potrebno u svrhu provedbe nagradnog izazova.

Organizator se obavezuje da će podatke obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Organizator se pridržava prava na promjenu pravila i uslova učešća u nagradnom izazovu po prethodnoj saglasnosti sa Federalnim ministarstvom finansija.

 

Član 11. Obaveze dobitnika

Učešćem u nagradnom izazovu smatra se da Učesnik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.

 

Član 12. Mogućnost otkazivanja nagradnog izazova

Nagradni izazov može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

 

Član 13. Nadležnost suda

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

 

Član 14. Porezi

Organizator će od nagrada, od kojih bruto vrijednost prelazi zakonom određenu vrijednost za uplatu poreza na dohodak, obračunati i uplatiti poreze na lične dohotke u skladu sa važećim propisima. Potencijalne druge poreske obaveze ili doplatke dohotka u skladu sa godišnjom odlukom poreza snose dobitnici.

Sa pravilima nagradnog natječaja saglasno je Federalno ministarstvo finansija Bosne i Hercegovine, prema rješenju broj:

 

U Sarajevu, 2022 godine.

Deichmann obuća d.o.o

Organizator