Zaštita podataka

Odredbe o privatnosti ličnih podataka Deichmann internetske stranice, stanje u oktobru 2020.
Zaštita podataka
1. Zaštita ličnih podataka
DEICHMANN GmbH i Deichmann obuća d.o.o. (Deichmann) obezbjeđuje povjerljivo postupanje sa svim sačuvanim ličnim podacima svih korisnika.
U kontekstu izjave o zaštiti podataka želimo vas obavijestiti kako garantujemo zaštitu podataka koje ste nam dostavili: Deichmann prikuplja, obrađuje i koristi lične podatke samo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka (BiH) isto tako je zaštita podataka usklađena sa Evropskom Općom uredbom o zaštiti podataka “GDPR“.
U DEICHMANNU je zaštita i sigurnost podataka vrlo važna.
Pažljivo ćemo pohraniti sve podatke koje ste nam dali u našim internim bazama podataka na internim serverima i neće ih se prosljeđivati bez prethodne saglasnosti, osim
• eksternim izvođačima koji obrađuju podatke samo na ime, za račun, pod vodstvom i nadzorom DEICHMANNA (npr. Call centara, štamparske kuće, reklamne agencije, drugi interni saradnici u reklamne svrhe) i našim povezanim društvima
• državnim organima vlasti na osnovi njihovog obrazloženog pisanog zahtjeva u svrhu provođenja određenog postupka.

Vaše lične podatke koje ste nam dostavili čuvaćemo trajno, do otkaza, Vašeg zahtjeva za brisanjem, povlačenjem saglasnosti.
Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti za primanje informacija putem e-pošte service-ba@deichmann.com ili privacy-ba@deichmann.com, a ujedno nas možete obavijestiti o promjeni podataka. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: DEICHMANN obuća d.o.o., Franca Lehara 2, Alta Shopping Centar, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Ako zatražite brisanje Vaših podataka ili želite otkazati pretplatu na naša obavještenja, prestaćemo da Vas obavještavamo u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za otkazivanje.

Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa našim sigurnosnim konceptom.

2. Podaci prema 13. članku GDPR

Odgovoran za prikupljanje ličnih podataka:
DEICHMANN obuća d.o.o., Franca Lehara 2, Alta Shopping Centar, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Kontaktni podaci osobe odgovorne za zaštitu ličnih podataka:

Službenik za zaštitu podataka (DPO – Data Protection Officer) u ime DEICHMANN obuća d.o.o., Franca Lehara 2, Alta Shopping Centar, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina je Tonček Krajnc, zaposlen u društvu Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, Slovenija; e-mail: privacy-ba@deichmann.com

Informacije o vama koje DEICHMANN prikuplja:

DEICHMANN obuća d.o.o.prikuplja sljedeće lične podatke u svrhu poslovanja: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt broj telefona i ostale podatke korisnika potrebne za obrasce na web stranici www.volimocipele.ba ili www.deichmann.com ili ih dostavljate na drugi način.

Za tačnost i istinitost podataka koje dajete preduzeću Deichmannu sami ste odgovorni. Preduzeće Deichmann nije odgovorno ako mu date netačne, lažne ili tuđe podatke. Unosom podataka (ime, prezime, e-mail adresa, telefonski broj telefona i ostali podaci) izričito se slažete da možemo pohraniti i obraditi te lične podatke.
DEICHMANN koristi Vaše lične podatke samo za određene, unaprijed određene svrhe sa čijim prikupljanjem i obradom ste se složili.

Primjeri kada DEICHMANN koristi Vaše lične podatke

Vaše podatke možemo dostaviti samo onim odjelima u DECHMANNU, saradnicima ili ugovornim partnerima, pružaocima usluga ili partnerima na tržištu koji DEICHMANNU pružaju usluge. DEICHMANN brine da se informacije koriste samo u okviru Vašeg pristanka za usluge koje pružaju DEICHMANNU i da se s njima postupa povjerljivo.
DEICHMANN koristi Vaše lične podatke samo u onoj mjeri u kojoj je predviđeno važećim zakonom, osim u slučaju potrebe suda ili državnih organa kako bi se osiguralo poštovanje zakonskih odredbi.
DEICHMANN svoje podatke dostavlja drugim firmama u marketinške svrhe samo uz Vaš pristanak odnosno na osnovi Vaše saglasnosti koju ste dali.

Svrhe u koje obrađujemo lične podatke:

Stalno pokušavamo poboljšati ponudu i stvoriti internetsku ponudu kako bismo privukli Vašu veću pažnju. Samo ako znamo koji dijelovi naše internetske stranice DEICHMANNA su najčešće i najduže posjećivani možemo sadržaj prilagoditi Vašim potrebama.
DEICHMANN koristi lične podatke samo u onoj mjeri potrebnoj za tehničko upravljanje internetskim stranicama, usmjeravanje kupaca, ankete o proizvodima i informisanje kupaca o Deichmannovoj ponudi. Što smo više u mogućnosti da razumijemo Vaše želje, brže ćete pronaći željene informacije na internetskim stranicama.

Korišćenjem internetskih stranica www.volimocipele.ba i www.deichmann.com korisnik se slaže sa odgovarajućim važećim propisima i opštim uslovima objavljenim na ovim stranicama. Korisnik je u mogućnosti na tim stranicama da redovno prati moguće promjene opštih uslova, a time i način i svrhu obrade prikupljenih ličnih podataka.

Internet, vijesti, slanje e-pošte, potražnja
Ako to želite, mi ili DEICHMANNOV partner Vam šaljemo informacije o našim raznovrsnim proizvodima i uslugama ili Vas obavještavamo o zanimljivim ponudama.
Takve informacije mogu sadržavati preporuke o ponudama, novim proizvodima i novim uslugama; šaljemo ih e-poštom, SMS-om ili na Viber. Ako više ne želite primati takva obavještenja, možete se odjaviti na našim internetskim stranicama.

Prijavite se na e-vijesti
Korisnici se mogu pretplatiti na e-biltene, pomoću kojih Vas Deichmann online obavještava o novoj ponudi i drugim maloprodajnim mjestima, marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavom na biltene dolazite na popis primalaca e-vijesti. Za prijavu na e-vijesti DEICHMANN obuća d.o.o.prikuplja sljedeće podatke: e-mail. E-vijesti DEICHMANN obuća d.o.o.šalju se putem online aplikacije Teradata e-Circle.

DEICHMANN obuća d.o.o. obavezuje se da pažljivo zaštiti podatke u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.
Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti sa naših informacija klikom na „odjaviti e-mail obavještenja” u obavještenijima ili putem e-pošte na service-ba@deichmann.com , gdje nam možete saopštiti izmjene i dopune svojih podataka. Takođe možete zatražiti prijenos podataka ili upoznavanje sa istima. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: DEICHMANN obuća d.o.o., Franca Lehara 2, Alta Shopping Centar, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ili privacy-ba@deichmann.com

Prijava na obavještenja putem SMS-a
Korisnici se mogu prijaviti za SMS obavještenja tako da Vas Deichmann informiše o novostima u online ponudi i drugim prodajnim mjestima, marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavljivanjem na SMS obavještenja, prijavljeni ste na popis primalaca SMS poruka. Za SMS obavještenja, DEICHMANN obuća d.o.o.prikuplja sljedeće informacije: telefonski broj.
SMS vijesti DEICHMANN obuća d.o.o. šalje putem SMS aplikacije. DEICHMANN obuća d.o.o. obavezuje se da pažljivo zaštiti podatke u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti sa naših informacija putem povratnog SMS-a „odjava” ili putem e-pošte na service-ba@deichmann.com, gdje nam možete saopštiti izmjene i dopune svojih podataka. Takođe možete zatražiti prijenos podataka ili upoznavanje sa istima. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: DEICHMANN obuća d.o.o., Franca Lehara 2, Alta Shopping Centar, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ili privacy-ba@deichmann.com .

Prijava na obavještenja putem Vibera
Korisnici se mogu prijaviti na Viber obavještenja tako da Vas Deichmann informiša o novostima u online i drugim prodajnim mjestima, marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavljivanjem na Viber obavještenja, prijavljeni ste na popis primalaca Viber poruka.
Za Viber obavještenje, DEICHMANN obuća d.o.o., prikuplja sljedeće informacije: telefonski broj.
Viber vijesti DEICHMANN obuća d.o.o., šalje putem Viber aplikacije. DEICHMANN obuća d.o.o., obavezuje se da pažljivo zaštiti podatke u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti sa naših informacija putem povratne Viber poruke „odjava” ili putem e-pošte na service-ba@deichmann.com, gdje nam možete saopštiti izmjene i dopune svojih podataka. Takođe možete zatražiti prijenos podataka ili upoznavanje sa istima. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Deichmann obuća d.o.o. Sarajevo, Franca Lehara 2, 71000 Sarajevo ili privacy-ba@deichmann.com .

Učestvovanje u nagradnim igrama
Obrada podataka prikupljenih učestvovanjem u nagradnim igrama regulisana je svaki put važećim pravilima o nagradnim igrama odnosno o pojedinoj nagradnoj igri

Pružanje mrežne i informacijske sigurnosti
Kako bismo se zaštitili od hibernetičkih napada i aktivnosti usmjerenih na prevaru, koristimo vatrozidove. U vezi sa tim se obrađuju lični podaci (IP adresa, vrijeme prve posjete internetske stranice).

Pravna osnova za obradu:

a) Dozvola osoba da se njihovi lični podaci obrađuju u jednu ili više
navedenih svrha.

b) Obrada je neophodna za izvršenje ugovora u kojem je klijent predmetna osoba, ili za provođenje predugovornih mjera koje se odnose na zahtjev te osobe. Ako kupite proizvode (sklopljen ugovor) u našoj internetskoj prodavnici (ukoliko je imamo), morate nam dati Vaše lične podatke. Stoga ste dužni da odgovornoj osobi date sve potrebne lične podatke. Ako niste spremni podijeliti sa nama te podatke, ne može se izvršiti kupovina u našoj internetskoj prodavnici (ukoliko je imamo).

c) Obrada je neophodna radi obezbjeđenja zakonskih interesa odgovorne ili treće strane. U sljedećim slučajevima obavljamo obradu podataka kako bismo osigurali legitimne interese:

• Provjera i optimizacija postupaka, analiza potreba i direktnih kontakata sa
kupcima, kao i mjere za poslovanje i daljnji razvoj usluga i proizvoda;
•Oglašavanje vlastitih proizvoda, procjena kupaca, istraživanje tržišta i
javnog mnjenja, ako ne kršite GDPR prilikom korištenja
podataka;
• U kontekstu ostvarivanja prava na zaštitu i provođenje zakonskih prava;
• Kontaktiranje (npr. e-poštom, telefonom, poštom) za pitanja o kvalitetu
usluge i zadovoljstvu korisnika;
• Održavati sigurnost mreže i podataka;
• U administrativne svrhe.

Kako štitimo Vaše lične podatke?
Podaci koje dostavljate putem obrazaca na stranicama www.volimocipele.ba, www.deichmann.com ili na neki drugi način (putem e-pošte, telefona itd.) su povjerljivi i tretiraju se u skladu sa važećim zakonodavstvom. DEICHMANN obuća d.o.o.,, čuvaće i sprečavati zloupotrebu ličnih podataka. Lični podaci će se koristiti samo u svrhe za koje ste dali Vaš pristanak. Pristup ličnim podacima DEICHMANN obuća d.o.o.,daje isključivo ovlašćenim osobama (zaposlenicima, ugovornim partnerima) te povezanim društvima.

Rok čuvanja osobnih podataka ili alternativni kriteriji za određivanje trajanja: sve dok postoji suglasnost ili dozvola primatelja/primateljice ili prema zakonu.

Prava osoba čiji se podaci obrađuju
Imate pravo da dobijete informaciju od osobe odgovorne za lične podatke u obradi, kao i pravo na ispravke ili brisanje, ili da ograničite obradu i prenos podataka. Molimo Vas da proslijedite svoja pitanja u vezi gore navedenog osobi odgovornoj za zaštitu ličnih podataka.

Ako se obrada podataka zasniva isključivo na članku GDPR to znači da ste dali pristanak za prikupljanje i obradu podataka, da imate pravo povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku, ali pri tome ne možete da utječete na zakonitost koja je na snazi na osnovi Vašeg pristanka i do trenutka otkaza.

Čuvaćemo Vaše lične podatke koje ste nam dostavili trajno, do otkaza, zahtjeva za brisanjem, povlačenja saglasnosti. Kad god želite, možete da zatražite brisanje svojih podataka ili da se odjavite za primanje informacija putem e-pošte na service-ba@deichmann.com ili privacy-ba@deichmann.com, a ujedno nas možete obavijestiti o promjeni podataka.

Ako zatražite brisanje Vaših podataka ili želite otkazati pretplatu na naša obavještenja, prestaćemo da Vas obavještavamo u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za otkazivanje. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Deichmann obuća d.o.o., Franca Lehara 2, 71000 Sarajevo ulu ili privacy-ba@deichmann.com .
Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa našim sigurnosnim konceptom. U načelu, Vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim zemaljama. U slučaju da se šalju, biće zaštićeni u skladu sa odgovarajućim garancijama iz članka 46. Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR) i važečeg Zakona (BiH).

U svakom trenutku možete otkazati obradu Vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga.

3. Prikupljanje, čuvanje i korištenje ličnih podataka
Ličnim podacima se smatraju svi podaci koji se odnose na određenu fizičku osobu ili osobu koja može da se identifikuje; osoba koja može da se identifikuje je fizička osoba koju se može direktno ili nedirektno identifikovati prema podacima kao što su ime, matični broj, podaci o lokaciji, web-podaci, jedna ili više posebnih oznaka koje odražavaju psihološki, fiziološki, genetski psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe. To uključuje, naprimjer, Vaše ime, broj telefona, adresu i sve informacije koje ste nam dali pri registraciji. Statistički podaci ili anonimni podaci koje prikupljamo, naprimjer, kada posjetite naše internetske stranice i koji ne mogu da se direktno povežu sa Vama kao osobom, ne ubrajaju se u to.

4. Opis softverskih alata koje koristimo u internetskoj prodavnici

Deichmann novosti/e-bilten/SMS/Viber
Prilikom naručivanja našeg Deichmann e-biltena/SMS/Viber usluga koristimo informacije koje ste nam naveli da bismo Vas putem e-pošte/SMS/Viber-a mogli obavijestiti o sadržaju i proizvodima naše ponude.
U statističke svrhe anonimno procjenjujemo na koje ste linkove pošte kliknuli. Međutim, ne možemo utvrditi koja je osoba konkretno kliknula. Da bismo optimizovali našu ponudu u prilagođenom obliku, procijenit ćemo koje ste linkove kliknuli u e-biltenu/SMS/Viber.

Upotreba Criteo usluge
Na našem web-siteu koristimo kolačiće ili reklamne ID-ove za oglašavanje. Na taj način možemo prikazati svoje oglase posjetiocima na internetu koji su zainteresovani za naše proizvode, na partnerskim veb-siteovima, aplikacijama i e-porukama. Tehnologije ponovnog usmjeravanja ili ponovnong marketinga koriste kolačiće ili online ID-ove i prikazuju oglase na osnovi Vašeg prethodnog pretraživanja. Ako želite da prekinute oglašavanje na osnovi Vaših interesa, idite na sljedeće web-siteu:

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
Sa našim pouzdanim partnerima za oglašavanje možemo da podijelimo informacije kao što su tehničke oznake iz Vaših podataka prilikom prijave na naš web-siteu ili naš CRM sistem. Možemo povezati Vaše uređaje i/ili okruženje i pružiti Vam neometan korisnički doživljaj sa uređajima i okruženjima koja upotrebljavate. Dodatne pojedinosti o mogućnostima povezivanja potražite u Evropskoj direktivi za zaštitu ličnih podatka koju ćete naći na gore navedenim platformama ili u daljnjim bilješkama.
Politika zaštite podataka Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy

Slanje e-biltena:

Za slanje e-biltena koristimo tzv. “DoubleOpt-In” postupak, što znači da ćemo Vam poslati samo e-biltene na Vašu adresu e-pošte ako ste nam eksplicitno potvrdili da aktivirate uslugu slanja e-biltena.
Zatim ćemo Vam poslati obavijest na Vašu adresu e-pošte i zatražiti da potvrdite da želite primati e-bilten klikom na link u ovoj e-pošti.
Budući da su druge firme odgovorne za rukovanje e-biltenom/SMS/Viber usluga i slanje e-biltena/SMS/Viber, one su također odgovorne za zaštitu Vaših ličnih podataka te ih koriste samo u određenu svrhu.
Ako više ne želite da primate e-bilten, možete kasnije opozvati svoje dopuštenje u bilo kojem trenutku.

Poruka putem obrasca za kontakt ili, naprimjer e-poštom na service-ba@deichmann.com, service-ba@deichmann.com ili poštom pismom firmi Deichmann obuća d.o.o. Sarajevo, Franca Lehara 2, 71000 Sarajevo ili ili privacy-ba@deichmann.com, je dovoljna da se odjavite. Naravno, link za otkazivanje pretplate je dostupan u svakom e-biltenu.

Izrada pseudonimnih korisničkih profila za online analizu
Na našem web-siteu prikupljamo i čuvamo podatke uz pomoć econda Shop Monitora koji obrađuje naloge za uslugu analize interneta u ime econda GmbH. Iz ovih podataka koristimo pseudonime za stvaranje korisničkih profila. Korisnički profili služe za analizu ponašanja posjetilaca i procjenjuju se kako bi se poboljšala naša ponuda i kako bismo je prilagodili shodno potrebama.
U tu svrhu možemo da upotrijebimo kolačiće koji Vam omogućavaju ponovno otkrivanje web-pregledača. Ne kombinujemo korisničke profile bez izričitog dopuštenja posjetioca sa podacima o pseudonimu nosioca.
Posebno IP adrese odmah nakon primitka postaju neprepoznatljive i nije moguće spojiti korisničke profile sa IP adresama.
Prikupljanje i čuvanje podataka u svrhu web-analize može se opozvati u svakom trenutku, otkazivanjem na linku: www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html.
Na našem web-siteu procesor za web-analize AppNexus prikuplja i pohranjuje podatke pomoću alata Adnexus i iz tih podataka primjenom pseudonima sastavlja korisničke profile.
Korisnički profili služe za analizu ponašanja posjetilaca, a procjenjujemo ih da bismo poboljšali i oblikovali svoju ponudu shodno potrebama.
Za to možemo da koristimo kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje lokalno čuvavmo na računaru posjetioca i one dopuštaju ponovno prepoznavanje prilikom posjete našem web-siteu. Pseudomizovane korisničke profile bez izričite dozvole osobe ne kombinujemo sa ličnim podacima nosioca.

Kolačići
Da bi posjetiocima posjeta našem web-siteu bila što atraktivnija i da bismo postigli određen nivo funkcionalnosti, koristimo različite takozvane kolačiće. Koristimo ih kako bi prisutnost na mreži bila što korisnija, učinkovitija i sigurnija te ubrzali navigaciju na našoj platformi. To su male tekstualne datoteke sačuvane na Vašem uređaju. Neki kolačići koje upotrebljavamo se brišu nakon zatvaranja sesije pregledača (takozvani kolačići sesije) nakon zatvaranja pregledača. Ostali kolačići ostaju na Vašem uređaju i dopuštaju nam da naše firme ili partneri firme identifikuju Vaš pregledač (trajni kolačići) pri sljedećoj posjeti.

Primjer: Da biste mogli da upotrebljavati korpu za kupovinu, morate da omogućite korištenje kolačića sesije i trajnih kolačića. Možete postaviti svoj pregledač da Vas obavijesti o instaliranju kolačića i da za svaki kolačić odlučite da li ga prihvaćate ili ne, ili možete isključiti kolačiće za određene slučajeve ili ih isključiti. Ako ne prihvaćate kolačiće, funkcije našeg web-sitea su ograničene.

• Korištenje Akanoo online analize usluge

Ovaj web-site koristi Akanoo, uslugu analize interneta firme Akanoo GmbH. Akanoo koristi takozvane „kolačiće“. Kolačići su tekstualne datoteke sačuvane na Vašem računaru i omogućavaju Vam analizu korištenja web-sitea. Informacije generisane kolačićem prenose se na server firme Akanoo GmbH u Njemačkoj i tamo se čuvaju.
Obrada podataka se ne vrši izvan Njemačke. Na zahtjev firme Deichmann SE Akanoo GmbH će koristiti podatke za prikupljanje i procjenu ponašanja posjetilaca na web-siteu i za obavljanje drugih usluga za korištenje web-site i korištenje interneta za Deichmann SE. IP adresa koju je Akanoo prenio sa Vašeg pregledača
Skratit će se prije spremanja, tako da direktna identifikacija određene osobe nije moguća. Akanoo koristi heuristiku koja pokušava da identifikuje posjetioca sa prethodne posjete, tako da se za određene informacije, kao što su rezolucija, pregledač, dodaci i sistem djelovanja kombinuju i pretvaraju se u hash vrijednost.
Možete da spriječite čuvanje kolačića odabirom odgovarajućih postavki u softveru Vašeg pregledača. Međutim, upozoravamo Vas da u tom slučaju možda nećete moći da koristite sve značajke ovog web-sitea u punom obimu. Možete da spriječite prikupljanje podataka koje proizvode kolačići i koji se odnose na Vaše korištenje web-sitea za Akanoo GmbH, kao i obrade tih podataka od firme Akanoo GmbH, klikom na sljedeći link https://akanoo.com/manager/optOut. Time se postavlja takozvani kolačić za isključivanje koji sprečava buduće prikupljanje Vaših podataka kada posjetite tu web-lokaciju.

• Pikseli za praćenje (Tracking Pixel)

Pikseli za praćenje imaju sličnu funkciju kao kolačići, ali korisnik ih ne primjećuje. Pomoću piksela za praćenje unutar funkcije prodavnice provodimo mjerenje ponašanja korisnika i nadzor nad ponudama u ponovnom marketingu. Ove informacije su anonimne i nisu povezane sa ličnim podacima na korisničkom računaru ili bazi podataka. Kako biste blokirali web-bugove na našim stranicama, možete da koristite alatke kao što su: web-washer, bugnosys ili AdBlock (za Firefox pregledač). Da biste spriječili web-bugove u našem biltenu, postavite svoj program pošte tako da se u porukama ne prikazuje HTML. Ako e-poštu čitate van mreže, web-bugova nema.
Ako ste pristali da primate naš e-bilten, Vaša adresa e-pošte i Vaše ime mogu da se koriste za slanje (ako je moguće pojedinačno) informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama. U našim e-biltenima koristimo piksele za praćenje koji mogu pratiti procjene Vaših klikova, na kojem ste dijelu e-biltena stali i koje linkove ste aktivirali. Na taj način stvaramo personalizovane korisničke profile koji su Vam dodijeljeni i/ili adresu e-pošte u reklamne svrhe, posebno u obliku e-biltena, reklamnih obavijesti na stranici i štampanih oglasa i na koji način možemo da poboljšamo online ponudu. Uvijek možete da opozovete primanje e-biltena i izradu personalizovanih korisničkih profila, naprimjer na našem web-sajtu da biste uklonili e-bilten ili deaktivirali link u e-biltenu, trebate da zaustavite funkciju praćenja. Otkazivanje znači brisanje prikupljenih korisničkih podataka.

Zaštita podataka i korištenje Facebooka
Na ovim web-siteovima koristimo dodatke (plugins) društvene mreže facebook.com, kojima upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).
Ako na web-siteu sa ovakvim dodatkom (plugin) ulazite na našu stranicu, uspostavit će se veza sa Facebook serverima, a prikazat će se obavijest o dodacima (plugins) na pregledaču na web-siteu. Na taj način će se prenositi podaci na Facebook server koje ste naše web-siteove posjetili. Ako ste prijavljeni kao član Facebooka, Facebook će ove podatke dodijeliti Vašem ličnom korisničkom računu na Facebooku. Kada upotrebljavate funkcije kao što je klikanje na „like“, slanje komentara, takve se informacije također dodjeljuju Vašem korisničkom računu na Facebooku. Ako ne želite da Facebook prikuplja podatke o Vašim aktivnostima na internetu, morate da se odjavite sa Facebooka prije nego što posjetite našu stranicu.
Nemamo utjecaja na količinu podataka koje Facebook prikuplja pomoću dodataka i zato Vas obavještavamo prema našim saznanjima. Više informacija o prikupljanju i upotrebi Facebookovih informacija o Vašim pravima u ovom području možete da pronađete u Pravilima o privatnosti na Facebooku na www.facebook.com/about/privacy/
Kada koristite Facebook, tehnički potrebne informacije o korisniku prenose se na Facebook. Sve aktivnosti koje korisnik vrši na Facebook portalu vidljive su za Facebook i mogu da se prate na Facebooku.
5. Sigurnost
Mrežna sigurnost
Preko svog pregledača Deichmann primjenjuje standardne sigurnosne mjere – takozvano SSL kodiranje. Kodiranje korisničkih podataka vrši se certifikatima SSL (2. razred) 256-bitno kodiranje pri 2048-bitnoj maksimalnoj dužini ključa. SSL zaštićena područja prepoznajete po simbolu katanca na Vašem pregledaču. Sigurne veze su po pravilu prepoznatljive po adresi koja počinje sa „https://”. Kad dvaput kliknete na simbol katanca, dobit ćete više informacija o sigurnosnom certifikatu. Vaši lični podaci će kod nas biti sigurno preneseni zahvaljujući tom kodiranju. To važi za Vašu narudžbu i za korisničku prijavu. Doduše, niko ne može da garantuje apsolutnu sigurnost. Ali tehničkim i organizacijskim mjerama naš web-siteu i ostale sisteme osiguravamo od gubtika, uništenja, pristupa, promjena ili širenja Vaših podataka od strane trećih neovlaštenih lica.

Zaštita podataka
Poduzeli smo tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od gubitka, uništenja, manipulacije i neopravdanog pristupa. Svi naši zaposlenici imaju obavezu čuvanja tajne u vezi sa povjerljivim informacijama, što znači povjerljivo rukovanje ličnim podacima. Naše sigurnosne mjere nadograđuju se u skladu sa tehnološkim razvojem.
6. Ažuriranje i promjena
Dijelovi Izjave o privatnosti mogu da se mijenjaju ili ažuriraju. Prije upotrebe naših ponuda provjerite važeću izjavu o privatnosti kako biste bili upoznati sa svim promjenama ili mogućnostima ažuriranja.
7. Pravni propisi

Obrada Vaših podataka koje ste dali Deichmann obuća d.o.o. regulisana je u GDPR u svakoj primjenljivoj verziji. Dakle, prikupljanje, obrada, korištenje i širenje informacija (u daljnjem tekstu: Korištenje podataka) dopušteno je ako to dopuštaju GDPR, Zakon o zaštiti ličnih podataka ili drugi pravni propis i/ili ako je osoba pristala na to.
2. Ažuriranje uslova korištenja
Zbog stalnih tehničkih i zakonskih inovacija, uslovi korištenja moraju da se s vremena na vrijeme mijenjaju, odnosno ažuriraju. Prije svake upotrebe našeg web-sitea, molimo Vas da vidite kada je objavljena posljednja verzija web-sitea.
3. Autorska i druga prava
Sav sadržaj naših web-siteova, uključujući tekstove, slike i grafičke prezentacije, audio- i video-datoteke, osim ako nije izričito navedeno drugačije, je naše vlasništvo. Zaštićen sadržaj može da se koristi bez odobrenja samo u privatne svrhe, a ne u javne ili komercijalne svrhe (preuzimanje, reprodukcija). Za izmene, prijevode i druge obrade sadržaja unaprijed je potrebno pismeno dopuštenje Deichmann obuća d.o.o. Neovlaštena upotreba ili zloupotreba svih oznaka, logotipa firme Deichmann obuća d.o.o je zabranjena. Stoga upozoravamo da kršenje naših autorskog prava ili drugih zaštićenih prava može za posljedicu da ima krivičnu prijavu.

4. Isključena odgovornost
Na našim web-siteovima može da dođe do hiperveze na druge web-siteove drugih pružalaca usluga. Deichmann SE ne zna sadržaj stranih web-siteova. Deichmann obuća d.o.o stoga ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za bilo koji sadržaj koji nije u skladu sa zakonom ili za druga kršenja zakona na stranicama stranih pružalaca usluga. Pažljivo smo prikupili i provjerili informacije na ovom web-siteu. Ipak, ne preuzimamo odgovornost za njihovu aktuelnost, pravilnost, potpunost i/ili kvalitet. Ovaj web-site je za opšte informacije i ni u kojem slučaju ne zamjenjuje stručno mišljenje. Deichmann ne preuzima nikakvu odgovornost za ponašanje na osnovi ovog web-sitea. Korištenje web-sitea i prenos podataka se vrši na Vaš rizik. Deichmann obuća d.o.o ne preuzima nikakvu odgovornost za nastalu štetu, naročito ne za podatke, hardver i softver korisnika.

5. Kontakt sa Deichmannom
Ako imate pitanja u vezi sa odredbama o zaštiti podataka, molimo pošaljite nam e-mail sa naslovom „Zaštita podataka” na sljedeću e-mail adresu: ili privacy-ba@deichmann.com, ili nas kontaktirajte.
Voditelj odjela zaštite podataka je: Deichmann obuća d.o.o. Sarajevo, Franca Lehara 2, 71000 Sarajevo.
Ovlaštena osoba za upravljanje ličnim podacima (DPO – voditelj Odjela za zaštitu podataka u Deichmann obuća d.o.o. Sarajevo, Franca Lehara 2, 71000 Sarajevo, je voditelj Odjela za pravo i razvoj zaposlen u društvu Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tonček Krajnc; e-pošta: privacy-ba@deichmann.com.