PRAVILNIK NAGRADNOG KONKURSA „Deichmann makeover“

Član 1. Naziv i sjedište organizatora nagradnog konkursa

Nagradna igra se priređuje u cilju promocije robne marke Deichmann. Nagradnu igru priređuje i organizira Deichmann obuća d.o.o sa adresom Franca Lehara 2, Sarajevo, registrovano pod brojem 420181303004 (dalje u tekstu: Organizator).

 

Član 2. Vrijeme i teritorij odvijanja nagradnog konkursa

Nagradna igra počinje dana 12.7.2019 i traje do 16.7.2019 godine na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 3. Uslovi za učešće u nagradnom konkursu

Pravo učešća u nagradnom konkursu ima svaka fizička osoba sa prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Bosni i Hercegovini, koja na web stranici www.volimocipele.ba/prijaviseiosvoji odgovori na nagradno pitanje i pošalje tražene lične podatke (dalje u tekstu: Učesnik),

Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju osobe zaposlene kod Organizatora.

 

Član 4. Naziv i opis nagradnog konkursa

Naziv nagradnog konkursa je „Deichmann makeover“
U nagradnom konkursu učestvuje se na sljedeći način:
• učesnik odgovori na pitanje „Zašto bismo baš vas odabrali ?“
• Učesnik ispuni formular za prijavu

Od svih registrovanih učesnika koji zabilježe svoje odgovore, stručni žiri će na kraju kola izabrati 1 najoriginalniji odgovor. Najoriginalnijih odgovor će nagraditi Deichmann poklon bonom u vrijednosti 100KM, Lindex poklon bonom u vrijednosti 150KM, tretmanom šminkanja u vrijednosti 100KM i frizuru u vrijednosti 100KM

Tok nagradnog konkursa:

Krug: 12.7.- 16.7. 2019

Član 5. Svrha nagradnog konkursa

Svrha nagradnog konkursa je promocija robne marke Deichmann.

 

Član 6. Nagradni fond i vrijednost nagrada

Fond nagrada sastoji se od:
• Na kraju nagradnog konkursa: 1x Deichmann promotivna nagrada (450 KM)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 450 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 7. Objava pravila nagradnog konkursa

Pravilnik nagradne igre biti će objavljen na web stranici www.volimocipele.ba i u dnevnim novinama Dnevni Avaz dana 14.7.2019.

 

Član 8. Način izbora dobitnika

Stručni žiri će na kraju nagradnog natjecanja odabrati najoriginalniji odgovr.

 

Član 9. Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada

Pet dana po završetku nagradnog konkursa objaviti će se dobitnik nagrade na web stranici www.volimocipele.ba. Dobitnik će biti obaviješten o načinu preuzimanja nagrade putem e-pošte. Nagrada nije moguće zamijeniti za gotovinu.

 

Član 10. Prava organizatora

Organizator ne preuzima odgovornost za:
– bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova nagradnog konkursa od strane učesnika u nagradnoj igri ili trećih osoba
– neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učešća u nagradnom konkursu,
– (ne)funkcioniranje internetske mreže Facebook i posljedice bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku isključiti učesnike:
– Ako se učesnik koristi lažnim podacima ili lažnim Facebook profilima

Organizator se obavezuje da lične podatke neće dostavljati trećim osobama, osim ako to ne bi bilo potrebno u svrhu provedbe nagradne igre.
Organizator se obavezuje da će podatke obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
Organizator pridržava pravo na promjenu pravila i uslova učešća u nagradnoj igri po prethodnoj saglasnosti sa Federalnim ministarstvom finansija.

 

Član 11. Obaveze dobitnika

Učešćem u nagradnom konkursu smatra se da Učesnik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.

Član 12. Mogućnost otkazivanja nagradnog konkursa

Nagradni konkurs može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

 

Član 14. Nadležnost suda

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

 

Član 15. Porezi

Organizator će od nagrada, od kojih bruto vrijednost prelazi zakonom određenu vrijednost za uplatu poreza na dohodak, obračunati i uplatiti poreze na lične dohotke u skladu sa važećim propisima. Potencijalne druge poreske obaveze ili doplatke dohotka u skladu sa godišnjom odlukom poreza snose dobitnici.

Sa pravilima nagradnog natječaja saglasno je Federalno ministarstvo finansija Bosne i Hercegovine, prema rješenju broj:

 

U Sarajevu, 1.2.2019. godine
Deichmann obuća d.o.o
Organizator