PRAVILNIK NAGRADNOG KONKURSA „DEICHMANNOVA VELIKA ANKETA: Kakve cipele voliš?“

Član 1. Naziv i sjedište organizatora nagradnog konkursa

Nagradna igra se priređuje u cilju promocije robne marke Deichmann. Nagradnu igru priređuje i organizira Deichmann obuća d.o.o sa adresom Franca Lehara 2, Sarajevo, registrovano pod brojem 420181303004 (dalje u tekstu: Organizator).

 

Član 2. Vrijeme i teritorij odvijanja nagradnog konkursa

Nagradna igra počinje dana 13.7. i traje do 6.8.2023. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 3. Uslovi za učešće u nagradnom konkursu

Pravo učešća u nagradnom konkursu ima svaka fizička osoba sa prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Bosni i Hercegovini, koja na web stranici www.volimocipele.ba odgovori na pitanja Deichmann ankete i pošalje tražene lične podatke (dalje u tekstu: Učesnik).

Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju osobe zaposlene kod Organizatora.

 

Član 4. Naziv i opis nagradnog konkursa

Naziv nagradnog konkursa je „DEICHMANNOVA VELIKA ANKETA: Kakve cipele voliš?“.

U nagradnom konkursu učestvuje se na sljedeći način:

  • učesnik odgovori na pitanja u anketi
  • učesnik odgovori na pitanje „Unesi ime, sa kojim bi mogli nazivati tvoju kolekciju cipela i zašto.“
  • Učesnik ispuni formular za prijavu

Od svih registrovanih učesnika koji zabilježe svoje odgovore, stručni žiri će na kraju ankete izabrati 15 najoriginalnijih odgovora. 15 najoriginalnijih odgovora će nagraditi Deichmann nagradni bonom u vrijednosti od 50 KM

Tok nagradnog konkursa: Konkurs traje od 13.7. – 6.8.2023.

 

Član 5. Svrha nagradnog konkursa

Svrha nagradnog konkursa je promocija robne marke Deichmann.

 

Član 6. Nagradni fond i vrijednost nagrada

Fond nagrada sastoji se od:

  • 15x Deichmann nagradnih bonova u vrijednosti 50 KM

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 750 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 7. Objava pravila nagradnog konkursa

Pravilnik nagradne igre biti će objavljen na stranici www.volimocipele.ba, i u dnevnim novinama Dnevni Avaz 12.7.2023.

 

Član 8. Način izbora dobitnika

Stručni žiri će na kraju ankete izabrati 15 najoriginalnijih odgovora.

 

Član 9. Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada

Po završetku nagradnog konkursa, a najkasnije 8.8.2023 objaviti će se dobitnici nagrada na web stranici www.volimocipele.ba. Dobitnici će biti obaviješteni o načinu preuzimanja nagrade putem e-pošte. Nagradni bon nije moguće zamijeniti za gotovinu. Dobitnici nagradne bonove mogu iskoristiti u svim Deichmann prodavnicama u Bosni i Hercegovini do 31.12.2023

 

Član 10. Prava organizatora

Organizator ne preuzima odgovornost za:

–             bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova nagradnog konkursa od strane učesnika u nagradnoj igri ili trećih osoba

–             neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učešća u nagradnom konkursu,

–             (ne)funkcioniranje internetske mreže Facebook i posljedice bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku isključiti učesnike:

–             Ako se učesnik koristi lažnim podacima ili lažnim Facebook profilima

Organizator se obavezuje da lične podatke neće dostavljati trećim osobama, osim ako to ne bi bilo potrebno u svrhu provedbe nagradne igre.

Organizator se obavezuje da će podatke obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Organizator pridržava pravo na promjenu pravila i uslova učešća u nagradnoj igri po prethodnoj saglasnosti sa Federalnim ministarstvom finansija.

 

Član 11. Obaveze dobitnika

Učešćem u nagradnom konkursu smatra se da Učesnik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.

 

Član 12. Mogućnost otkazivanja nagradnog konkursa

Nagradni konkurs može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

 

Član 14. Nadležnost suda

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

 

Član 15. Porezi

Organizator će od nagrada, od kojih bruto vrijednost prelazi zakonom određenu vrijednost za uplatu poreza na dohodak, obračunati i uplatiti poreze na lične dohotke u skladu sa važećim propisima. Potencijalne druge poreske obaveze ili doplatke dohotka u skladu sa godišnjom odlukom poreza snose dobitnici.

 

Sa pravilima nagradnog natječaja saglasno je Federalno ministarstvo finansija Bosne i Hercegovine, prema rješenju broj: UP-05-12-1-663/23, od 23.06.2023.

 

Deichmann obuća d.o.o

Organizator