PRAVILNIK NAGRADNOG KONKURSA “Prijavi se i osvoji”

Član 1. Naziv i sjedište organizatora nagradnog konkursa

Nagradna igra se priređuje u cilju promocije robne marke Deichmann. Nagradnu igru priređuje i organizira Deichmann obuća d.o.o sa adresom Franca Lehara 2, Sarajevo, registrovano pod brojem 420181303004 (dalje u tekstu: Organizator).

 

Član 2. Vrijeme i teritorij odvijanja nagradnog konkursa

Nagradna igra počinje dana 15.2.2019 i traje do 31.12.2019 godine na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 3. Uslovi za učešće u nagradnom konkursu

Pravo učešća u nagradnom konkursu ima svaka fizička osoba sa prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Bosni i Hercegovini, koja na web stranici www.volimocipele.ba/prijaviseiosvoji odgovori na nagradno pitanje i pošalje tražene lične podatke (dalje u tekstu: Učesnik).

Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju osobe zaposlene kod Organizatora.

 

Član 4. Naziv i opis nagradnog konkursa

Naziv nagradnog konkursa je „Prijavi se i osvoji“

U nagradnom konkursu učestvuje se na sljedeći način:

 • učesnik odgovori na pitanje „Na šta sve obračaš pažnju prilikom kupovine novih cipela?“
 • Učesnik ispuni formular za prijavu

Od svih registrovanih učesnika koji zabilježe svoje odgovore, stručni žiri će na kraju svakog kola izabrati 5 najoriginalnijih odgovora. Pet najoriginalnijih odgovora će nagraditi Deichmann promotivnom nagradom.

Tok nagradnog konkursa:

 1. Krug: 15.2.- 28.2. 2019
 2. Krug: 1.3. – 31.3.2019
 3. Krug: 1.4. – 30.4.2019
 4. Krug: 1.5.-31.5.2019
 5. Krug: 1.6.-30.6.2019
 6. Krug: 1.7.-31.7.2019
 7. Krug: 1.8.-31.8.2019
 8. Krug: 1.9.-30.9.2019
 9. Krug:1.10.-31.10.2019
 10. Krug: 1.11.-30.11.2019
 11. Krug: 1.12.-31.12.2019

 

Član 5. Svrha nagradnog konkursa

Svrha nagradnog konkursa je promocija robne marke Deichmann.

 

Član 6. Nagradni fond i vrijednost nagrada

Fond nagrada sastoji se od:

 • Na kraju svakog kola: 5x Deichmann promotivna nagrada (20 KM)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1200 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 7. Objava pravila nagradnog konkursa

Pravilnik nagradne igre biti će objavljen na web stranici www.volimocipele.ba i u dnevnim novinama Dnevni Avaz dana 04.12.2018.

 

Član 8. Način izbora dobitnika

Stručni žiri će na kraju svakog kola izabrati 5 najoriginalnih odgovora.

Član 9. Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada

Pet dana po završetku svakog kola nagradnog konkursa objaviti će se dobitnici nagrada na web stranici www.volimocipele.ba. Dobitnici će biti obaviješteni o načinu preuzimanja nagrade putem e-pošte. Nagrada nije moguće zamijeniti za gotovinu.

 

Član 10. Prava organizatora

Organizator ne preuzima odgovornost za:

–              bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova nagradnog konkursa od strane učesnika u nagradnoj igri ili trećih osoba

–              neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učešća u nagradnom konkursu,

–              (ne)funkcioniranje internetske mreže Facebook i posljedice bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku isključiti učesnike:

–              Ako se učesnik koristi lažnim podacima ili lažnim Facebook profilima

 

Organizator se obavezuje da lične podatke neće dostavljati trećim osobama, osim ako to ne bi bilo potrebno u svrhu provedbe nagradne igre.

Organizator se obavezuje da će podatke obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Organizator pridržava pravo na promjenu pravila i uslova učešća u nagradnoj igri po prethodnoj saglasnosti sa Federalnim ministarstvom finansija.

 

Član 11. Obaveze dobitnika

Učešćem u nagradnom konkursu smatra se da Učesnik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.

 

Član 12. Mogućnost otkazivanja nagradnog konkursa

Nagradni konkurs može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

 

Član 14. Nadležnost suda

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

 

Član 15. Porezi

Organizator će od nagrada, od kojih bruto vrijednost prelazi zakonom određenu vrijednost za uplatu poreza na dohodak, obračunati i uplatiti poreze na lične dohotke u skladu sa važećim propisima. Potencijalne druge poreske obaveze ili doplatke dohotka u skladu sa godišnjom odlukom poreza snose dobitnici.

Sa pravilima nagradnog natječaja saglasno je Federalno ministarstvo finansija Bosne i Hercegovine, prema rješenju broj:

 

U Sarajevu, 1.2.2019. godine

Deichmann obuća d.o.o

Organizator