Deichmann pleše … hip hop

Hip hop je kulturni pokret, koji je počeo sa svojim djelovanjem 1977. godine u getima među mladim Afroamerikancima i Latinoamerikancima u New Yorku (u Bronxu) i nakon toga proširio se po cijelom svijetu. Komponente koje sačinjavaju hip hop su repanje, DJ-ing, grafiti i breakdance. To su njegova četiri glavna elementa.

Neki ubrajaju beatboxing kao peti element hip-hopa, drugi dodaju politički aktivizam, hip hop modu, hip hop sleng i druge elemente kao važne osobine hip hopa.

Pogledaj, kako hip hopaju naši Rosana i Artur:

Pripremili smo i nekoliko prijedloga za obuću, koju se može nosit uz hip hop: https://www.volimocipele.ba/blog/zaplesi/naucimo-plesati-hip-hop/

Pročitaj naš blog i nauči hip hop: http://www.deichmann.com/BA/hr/shop/hiphop.cat