Nagradno istraživanje portala Posao.ba: Najpoželjniji poslodavac u BiH

Istraživanje “Najpoželjniji poslodavac u BiH” na posao.ba svake godine obuhvati veliki broj kompanija, koje nominiraju ispitanici, od čega se bira 100 kompanija, koje su osvojile najveći broj glasova. Kompanija Deichmann je već nekoliko godina zaredom prepoznata kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca u sektoru Fashion&Retail.

Istraživanjem, koje se provodi u trajanju od dva mjeseca u periodu februar – april 2020. godine, dolazi se do saznanja koje su to kompanije najpoželjniji poslodavci u BiH, a na osnovu lične percepcije ispitanika koja svjedoči o tome koliko je određena kompanija ulagala u upravljanje ljudskim potencijalima, branding poslodavca, te kakav imidž ima u javnosti.

Odgovorite, ko je za vas najpoželjniji poslodavac u BiH i osvojite vrijedne nagrade portala Posao.ba!
Učestvujte na: http://deich.mn/1a7a

Klik do Deichmann profila: http://deich.mn/1a7b

Deichmann među najpoželjnijim poslodavcima već od 2014. godine: https://www.deichmann-karijera.ba/poslodavac/najpozeljniji-poslodavac/